Menu

Komponenty

BC-NELA-LCS
BC-NELA-LCS.jpg

Riadiaca jednotka výťahu riešiaca komunikáciu so staničnými privolávačmi, s riadiacou elektronikou klietky, komunikáciu do centra cez GPRS alebo Ethernet (aplikácia Kk Webrman).

Jednotka

 • zbiera požiadavky od privolávačov a kabínového tabla, spracováva podľa nastavených požiadaviek a predáva povely riadiacej jednotke pohonu,
 • prijíma príkazy z centra na zmenu parametrov,
 • odosiela do centra diagnostické a prevádzkové dáta.


V bezstrojovňovej variante je riadiaca jednotka výťahu umiestnená v dverovej zárubni, v strojovňovej variante v rozvádzači.                     

Menič na riadenie pohonu výťahu

Používané frekvenčné meniče Frenic Lift a Zetadyn 4 sú určené na riadenie

 • prevodového stroja s asynchrónnym pohonom 
  • s pseudovektorovým riadením (bez enkodéru)
  • s priamym vektorovým riadením (s enkodérom)
 • bezprevodového stroja so synchrónnym pohonom.


V bezstrojovňovej variante je menič na riadenie pohonu umiestnený vo výťahovej šachte.

Frenic Lift

Mimoriadne robustný menič s vysokou preťažiteľnosťou vyvinutý špeciálne na výťahové technológie.

Zetadyn 4

Riešenie meniča na inštaláciu do rozvádzača alebo na stenu v strojovni či výťahovej šachte. Umožňuje prevádzku výťahového pohonu bez stýkačov.

                            frenic              menic zetadyn4

 

Tablo ITAB II

Riadiaca jednotka klietky ITAB II:

 • sníma voľby z kabínového tabla,
 • riadi polohovú signalizáciu, potvrdenie volieb a osvetlenie klietky,
 • sníma pozičný systém,
 • riadi automatické dvere.

Box revíznej jazdyrevizn jzda

Box revíznej jazdy umožňuje servisným pracovníkom jednoduché ovládanie kabíny a rýchle uskutočnenie servisných zásahov.

Pitbox do priehlbne

Združený ovládač osvetlenia šachty, STOP spínača a zásuvky 230 V.

Núdzová signalizácia výťahu

Núdzová signalizácia umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu z kabíny výťahu do servisného centra a na mobily pohotovostnej servisnej posádky.
Systém núdzovej signalizácie Beta Control splňuje požiadavky ČSN EN 81-28 na obojsmernú hlasovú komunikáciu a prenos dát, čím zabezpečuje:

 • automatickú kontrolu funkcie núdzovej signalizácie,
 • automatickú preventívnu kontrolu záložného zdroja,
 • alarm servisných pracovníkov pri uväznení v priehlbni či v priestore nad najvyššou stanicou výťahu,
 • záznam času vzniku alarmu, potvrdenie alarmu a jeho vyriešenie,
 • potvrdenie o uskutočnenom vyslobodení.

 

Kk-Cemol (GSM)

Núdzová signalizácia z klietky výťahu do monitorovacieho centra, popr. na mobil pohotovosti prostredníctvom GSM. V ČR môže byť súčasťou dodávky špeciálna SIM karta T-Mobile určená na výťahové aplikácie Beta Control.

2N SingleTalk (pevná linka, v ČR JTS)

Komunikačný modul na pevnú linku. Je obvykle využívaný vo verejných budovách so stálou službou na vrátnici, v ktorých je pevná linka privedená do rozvádzače alebo strojovne výťahu.

BC-ELA.RC

Lokálna servisná komunikácia na výťahu (strojovňa, kabína, strecha kabíny, priehlbeň).

BC-FFF.PPP

Komunikácia medzi kabínou a stanovenou stanicou pri požiari.


Komponenty šachty

 • Privolávače s kabelážou a konektormi, bezpečnostný obvod (STOP tlačidlo, dvere, OR atd.), osvetlenie šachty.

Záložné zdroje výťahu

 • Záložný zdroj núdzovej signalizácie
 • Záložný zdroj núdzového vyslobodenia
 • Záložný zdroj dojazdu do stanice pri výpadku siete
 • Záložný zdroj evakuačného výťahu 

Kk Webrman

Aplikácia Kk Webrman

 • zaisťuje monitoring spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky výťahu (užívateľské a servisné diagnostické údaje),
 • spracováva alarmové hlásenie (núdzová signalizácia, porucha výťahu),
 • vytvára analýzu pre technickú podporu,
 • vytvára analýzu pre technickú podporu a užívateľské a servisné diagnostické reporty.

Aplikácia beží na serveri v centre a je prístupná prostredníctvom internetu.

SEVY

Softwarová aplikácia bežiaca na serveri Beta Control rieši správu (plánovanie a chod) servisu prevádzkovaných výťahov podľa noriem platných v ČR.

Ostatné komponenty

 • Prístupový systém
 • Zabezpečenie rozvádzača

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O spoločnosti Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Volné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Médiá Čerpacie stanice Inžiniering 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz