Menu

Komponenty

Kk-Webmon

Riadiaca jednotka výťahu rieší komunikáciu so staničnými privolávačmi, s riadiacou elektronikou klietky, komunikáciu do centra cez GPRS alebo Ethernet (aplikácia Kk Webrman).

Jednotka

 • zbiera požiadavky od privolávačov a kabínového tabla, spracováva podľa nastavených požiadaviek a predáva povely riadiacej jednotke pohonu komp2011 kk-webmon 01VTA-CAN,
 • prijíma príkazy z centra na zmenu parametrov,
 • odosiela do centra diagnostické a prevádzkové dáta.

V bezstrojovňovej variante je riadiaca jednotka výťahu umiestnená v dverovej zárubni, v strojovňovej variante v rozvádzači.

Menič na riadenie pohonu výťahu

Používané frekvenčné meniče Frenic Lift a Zetadyn 4 sú určené na riadenie

 • prevodového stroja s asynchrónnym pohonom
  • s pseudovektorovým riadením (bez enkodéru)
  • s priamym vektorovým riadením (s enkodérom)
 • bezprevodového stroja so synchrónnym pohonom.

V bezstrojovňovej variante je menič na riadenie pohonu umiestnený vo výťahovej šachte.

Frenic Lift

Mimoriadne robustný menič s vysokou preťažiteľnosťou vyvinutý špeciálne na výťahové technológie.

Zetadyn 4

Riešenie meniča na inštaláciu do rozvádzača alebo na stenu v strojovni či výťahovej šachte. Umožňuje prevádzku výťahového pohonu bez stýkačov.

                                    menic frenic               menic zetadyn4

 

Tablo ITAB II

Riadiaca jednotka klietky ITAB II:

 • sníma voľby z kabínového tabla,
 • riadi polohovú signalizáciu, potvrdenie volieb a osvetlenie klietky,
 • sníma pozičný systém,
 • riadi automatické dvere.

Box revíznej jazdy

Box revíznej jazdy umožňuje servisným pracovníkom jednoduché ovládanie kabíny a rýchle uskutočnenie servisných zásahov.revizn jzda

Núdzová signalizácia výťahu

Núdzová signalizácia umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu z kabíny výťahu do servisného centra a na mobily pohotovostnej servisnej posádky.
Systém núdzovej signalizácie Beta Control splňuje požiadavky ČSN EN 81-28 na obojsmernú hlasovú komunikáciu a prenos dát, čím zabezpečuje:

 • automatickú kontrolu funkcie núdzovej signalizácie,
 • automatickú preventívnu kontrolu záložného zdroja,
 • alarm servisných pracovníkov pri uväznení v priehlbni či v priestore nad najvyššou stanicou výťahu,
 • záznam času vzniku alarmu, potvrdenie alarmu a jeho vyriešenie,
 • potvrdenie o uskutočnenom vyslobodení.

Kk-Cemol (GSM)

Núdzová signalizácia z klietky výťahu do monitorovacieho centra, popr. na mobil pohotovosti prostredníctvom GSM. V ČR môže byť súčasťou dodávky špeciálna SIM karta T-Mobile určená na výťahové aplikácie Beta Control.

2N SingleTalk (pevná linka)

Komunikační modul pro pevnou linku. Je obvykle využíván ve veřejných budovách se stálou službou na vrátnici, ve kterých je pevná linka přivedena do rozváděče nebo strojovny výtahu.

BC-ELA.RC

Lokálna servisná komunikácia na výťahu (strojovňa, kabína, strecha kabíny, priehlbeň).

BC-FFF.PPP

Komunikácia medzi kabínou a stanovenou stanicou pri požiari.


Komponenty šachty

 • Privolávače s kabelážou
 • Bezpečnostný obvod (STOP tlačidlo, dvere, OR atd.)
 • Osvetlenie šachty

Záložné zdroje výťahu

 • Záložný zdroj núdzovej signalizácie
 • Záložný zdroj núdzového vyslobodenia
 • Záložný zdroj dojazdu do stanice pri výpadku siete
 • Záložný zdroj evakuačného výťahu

Kk-Webrman

Aplikácia Kk Webrman

 • zaisťuje monitoring spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky výťahu (užívateľské a servisné diagnostické údaje),
 • spracováva alarmové hlásenie (núdzová signalizácia, porucha výťahu),
 • vytvára analýzu pre technickú podporu,
 • vytvára analýzu pre technickú podporu a užívateľské a servisné diagnostické reporty.

Aplikácia beží na serveri v centre a je prístupná prostredníctvom internetu.

SEVY

Softwarová aplikácia bežiaca na serveri Beta Control rieši správu (plánovanie a chod) servisu prevádzkovaných výťahov podľa noriem platných v ČR.

Ostatné komponenty

 • Prístupový systém
 • Zabezpečenie strojovne
 • Zabezpečenie rozvádzača

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O spoločnosti Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Volné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Médiá Čerpacie stanice Inžiniering 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz