Menu

Výťahové komponenty

V oblasti výťahov sa spoločnosť Beta Control prezentovala už v roku 1995 riadiacim systémom VTA951 určeným pre náhradu reléových rozvádzačov typu VRN. Následný vývoj viedol ku vzniku novej verzie systému s typovým označením VTA971 určeného pre náhradu väčšiny typov reléových rozvádzačov inštalovaných v Českej republike a na Slovensku.

Rozvoj spoločnosti v oblasti výťahov viedol k dodávkam výťahových rozvádzačov typu RVTA pre opravy starých výťahov a následne i k rozšíreniu na kompletné elektrovybavenie nových výťahov vrátane projektovej dokumentácie. 

Od roku 2004 spoločnosť spolupracuje so svojimi odberateľmi i na kompletných dodávkach výťahov a organizácii ich následného servisu. Vďaka tejto spolupráci a snahe o zvýšenie spoľahlivosti a minimalizácii problémov pri inštalácii výťahov dospela spoločnosť  k vybraným typovým riešeniam výťahov určených pre modernizáciu v panelových domoch. U týchto typov je kladený dôraz zvlášť na vyladenosť technického riešenia a design.

V roku 2009 bola ukončená inovácia elektronických riadiacich komponentov smerujúcich k distribuovanému systému riadenia výťahu, ktoré odštartovalo výrazné rozšírenie možnosti vzdialeného dohľadu nad výťahom zo servisného centra. Hlavnými časťami  nového systému riadenia sú centrálna jednotka riadenia výťahu (modul Kk-Webmon), jednotka riadenia kabíny (modul Itab) a softwarové vybavenie dozorného centra pre servisované výťahy (modul Kk-Webrman). 
Prostredníctvom distribuovaného systému riadenia je možné získavať vzdialene i informácie o nastavení a prevádzkových  parametroch komponentov externých dodávateľov začlenených do celkového systému riadenia. Medzi ne patrí napr. jednotka riadenia dverí českej spoločnosti STROJON - výťahy s.r.o. alebo frekvenčné meniče pre riadenie  pohonov Frenic Lift (výrobca Fuji, Japonsko) a v budúcnosti i Zetadyn4 (výrobca Ziehl-Abegg, Nemecko.)

V roku 2013 je spustený predaj nového riadiaceho systému BC-ELA. Ten je primárne určený pre riadenie moderných bezstrojovňových výťahov, ale rovnako tak môže byť použitý i pre výťahy so strojovňou, kde je rovnaký riadiaci systém umiestnený do klasického typu rozvádzača.

Spoločnosť Beta Control s.r.o. v súčasnosti prevádzkuje dozorné centrum, jeho pracovníci spracovávajú informácie predávané z jednotlivých výťahových aplikácií využívajúcich nami vyvinuté systémy riadenia, a táto ich činnosť tvorí základ pre poskytovanie kvalifikovanej technickej podpory. Disponujeme tiež servisným počítačovým serverom, jeho prostredníctvom ponúkame plánovanie povinných prehliadok  výťahov súčasne s vedením záznamov, uchovávaním dokumentácie výťahu (el. schéma, dispozičný výkres, kniha výťahu) v elektronickej forme a jej on-line sprístupnení servisnému technikovi na jeho tablet, tzv. WEB-servis.

Zákazníkom ponúkame také pripojenie na pult centrálnej ochrany (PCO) s nepretržitou prevádzkou, ktorý môže pomôcť vyriešiť vyslobodenie pri poruche výťahu. Táto služba môže mať formu faktického prevedenia vyslobodenia alebo iba sprostredkovania predania informácie o alarme z výťahu vybraným a vopred preškoleným obyvateľom domu.
Pripojenie na PCO je výhodné zvlášť pri súčasnej aplikácii prvkov Bezpečného domu spoločne s výťahom.

V roku 2015 je spustený predaj nového riadiaceho systému BC-NELA, predstavuje novú generáciu riadiaceho systému
určeného pre trakčné aj hydraulické výťahy. Systém prináša najmodernejšie technológie na riadenie výťahov so strojovňou i bez nej s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť prevádzky.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O spoločnosti Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Volné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Médiá Čerpacie stanice Inžiniering 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz