Menu

Komponenty

Kk-Webmon

Řídicí jednotka výtahu řeší komunikaci se stanicovými přivolávači, řídí elektroniku klece, komunikaci do centra přes GPRS nebo Ethernet (aplikace Kk-Webrman).

Jednotkakkwebmon2

 • sbírá požadavky od přivolávačů a kabinového tabla, zpracovává dle nastavených požadavků a předává povely řídicí jednotce pohonu VTA-CAN
 • přijímá příkazy z centra na změnu parametrů 
 • odesílá do centra diagnostická a provozní data


V bezstrojovnové variantě je řídicí jednotka výtahu umístěna ve dveřní zárubni.                      

Měnič pro řízení pohonu výtahu

Používané frekvenční měniče Frenic Lift a Zetadyn 4 jsou určeny pro řízení

 • převodového stroje s asynchronním pohonem 
  • s pseudovektorovým řízením (bez encoderu)
  • s přímým vektorovým řízením (s encoderem)
 • bezpřevodového stroje se synchronním pohonem.


V bezstrojovnové variantě je měnič pro řízení pohonu umístěn ve výtahové šachtě.

Frenic Lift

Mimořádně robustní měnič s vysokou přetížitelností vyvinutý speciálně pro výtahové technologie. 

Zetadyn 4

Řešení měniče pro instalaci do rozváděče nebo na zeď ve strojovně či výtahové šachtě. Umožňuje provoz výtahového pohonu bez stykačů.

                            menic frenic               menic zetadyn4

Tablo ITAB II

Řídicí jednotka klece ITAB II:

 • snímá volby z kabinového tabla
 • řídí polohovou signalizaci, potvrzení voleb a osvětlení klece
 • snímá poziční systém
 • řídí automatické dveře

Box revizní jízdyrevizn jzda

Box revizní jízdy umožňuje servisním pracovníkům jednoduché ovládání kabiny a rychlé provedení servisních zásahů.

Nouzová signalizace výtahu

Nouzová signalizace umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci z kabiny výtahu do servisního centra a na mobily pohotovostní servisní posádky.
Systém nouzové signalizace Beta Control splňuje požadavky ČSN EN 81-28 na obousměrnou hlasovou komunikaci a přenos dat, čímž zabezpečuje:

 • automatickou kontrolu funkce nouzové signalizace
 • automatickou preventivní kontrolu záložního zdroje
 • alarm servisních pracovníků při uvěznění v prohlubni či v prostoru nad nejvyšší stanicí výtahu
 • záznam času vzniku alarmu, potvrzení alarmu a jeho vyřešení
 • potvrzení o provedeném vyproštění

Kk-Cemol (GSM)

Nouzová signalizace z klece výtahu do monitorovacího centra, popř. na mobil pohotovosti prostřednictvím GSM. V ČR může být součástí dodávky speciální SIM karta T-Mobile určená pro výtahové aplikace Beta Control.

2N Single Talk (pevná linka, v ČR JTS)

Komunikační modul pro pevnou linku. Je obvykle využíván ve veřejných budovách se stálou službou na vrátnici, ve kterých je pevná linka přivedena do rozváděče nebo strojovny výtahu.

BC-ELA.RC

Lokální servisní komunikace na výtahu (strojovna, kabina, střecha kabiny, prohlubeň).

BC-FFF.PPP

Komunikace mezi kabinou a stanovenou stanicí při požáru.


Komponenty šachty

 • přivolávače BC-LOP
 • BC-ELA.LBW - připojení k přivolávačům (stromeček)
 • BC-ELA.SCW - bezpečnostní obvod dveří v šachtě
 • PIT BOX - zásuvka v prohlubni, STOP
 • osvětlení šachty
 • vlečný kabel

Záložní zdroje výtahu

 • záložní zdroj nouzové signalizace VTA-ZZ20-I → umístěn v rozváděči
 • záložní zdroj nouzového vyproštění UPS – dodáváme
  dle parametrů výtahu UPS  → umístěn v rozváděči nebo v šachtě
 • záložní zdroj dojezdu do stanice při výpadku proudu UPS – dodáváme dle parametrů výtahu → umístěn ve strojovně nebo v šachtě
 • záložní zdroj evakuačního výtahu UPS → umístěn ve strojovně nebo v šachtě

Kk-Webrman

Aplikace Kk-Webrman

 • zajišťuje monitoring spolehlivosti a bezpečnosti provozu výtahu (uživatelské a servisní diagnostické údaje)
 • zpracovává alarmová hlášení (nouzová signalizace, porucha výtahu)
 • vytváří analýzu pro technickou podporu
 • vytváří analýzu pro technickou podporu a uživatelské a servisní diagnostické reporty

Aplikace běží na serveru v centru a je přístupná prostřednictvím internetu.

SEVY

Softwarová aplikace běžící na serveru Beta Control řeší správu (plánování a provádění) servisu provozovaných výtahů dle norem platných v ČR.

Ostatní komponenty

 • přístupový systém
 • zabezpečení strojovny
 • zabezpečení rozváděče
 • přijímá příkazy z centra na změnu parametrů
 • odesílá do centra diagnostická a provozní data

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Média Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz