Menu

Výtahové komponenty

V oblasti výtahů se společnost Beta Control prezentovala již v roce 1995 řídicím systémem VTA951 určeným pro náhradu reléových rozváděčů typu VRN. Následný vývoj vedl ke vzniku nové verze systému s typovým označením VTA971 určeného pro náhradu většiny typů reléových rozváděčů instalovaných v České republice a na Slovensku.

Rozvoj společnosti v oblasti výtahů vedl k dodávkám výtahových rozváděčů typu RVTA pro opravy starých výtahů a následně i k rozšíření na kompletní elektrovybavení nových výtahů včetně projektové dokumentace. 
Od roku 2004 společnost spolupracuje se svými odběrateli i na kompletních dodávkách výtahů a organizaci jejich následného servisu. Díky této spolupráci a snaze o zvýšení spolehlivosti a minimalizaci problémů při instalaci výtahů dospěla společnost k vybraným typovým řešením výtahů určených pro modernizaci v panelových domech. U těchto typů je kladen důraz zejména na vyladěnost technického řešení a design.

V roce 2009 byla ukončena inovace elektronických řídicích komponent směřující k distribuovanému systému řízení výtahu, které odstartovalo výrazné rozšíření možnosti vzdáleného dohledu nad výtahem ze servisního centra. Hlavními částmi nového systému řízení jsou centrální jednotka řízení výtahu (modul Kk-Webmon), jednotka řízení kabiny (modul Itab) a softwarové vybavení dozorového centra pro servisované výtahy (modul Kk-Webrman). 
Prostřednictvím distribuovaného systému řízení je možné získávat vzdáleně i informace o nastavení a provozních parametrech komponent externích dodavatelů začleněných do celkového systémů řízení. Mezi ně patří např. jednotka řízení dveří české společnosti STROJON - výtahy s.r.o. nebo frekvenční měniče pro řízení pohonů Frenic Lift (výrobce Fuji, Japonsko) a v budoucnu i Zetadyn4 (výrobce Ziehl-Abegg, Německo.)

V roce 2013 je spuštěn prodej nového řídicího systému BC-ELA. Ten je primárně určen pro řízení moderních bezstrojovnových výtahů, ale stejně tak může být použit i pro výtahy se strojovnou, kde je tentýž řídicí systém umístěn do klasického typu rozváděče.

Společnost Beta Control s.r.o. v současnosti provozuje dozorové centrum, jehož pracovníci zpracovávají informace předávané z jednotlivých výtahových aplikací využívajících námi vyvinuté systémy řízení, a tato jejich činnost tvoří základ pro poskytování kvalifikované technické podpory. Disponujeme také servisním počítačovým serverem, jehož prostřednictvím nabízíme plánování povinných prohlídek výtahů současně s vedením záznamů, uchováváním dokumentace výtahu (el. schéma, dispoziční výkres, kniha výtahu) v elektronické formě a její on-line zpřístupnění servisnímu technikovi na jeho tablet, tzv. WEB-servis.

Zákazníkům nabízíme také připojení na pult centrální ochrany (PCO) s nepřetržitým provozem, který může pomoci vyřešit vyproštění při poruše výtahu. Tato služba může mít formu faktického provedení vyproštění nebo pouze zprostředkování předání informace o alarmu z výtahu vybraným a předem proškoleným obyvatelům domu.
Připojení na PCO je výhodné zejména při současné aplikaci prvků Bezpečného domu společně s výtahem.

V roce 2015 jsme uvedli na trh nový řidicí systém BC-NELA, který představuje novou generaci řídicího systému určeného pro trakční i hydraulické výtahy. Systém přináší nejmodernější technologie pro řízení výtahů se strojovnou i bez strojovny s důrazem na maximální spolehlivost provozu.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Média Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz